วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552

อุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตา

ด้วยกุศลบุญในครั้งนี้ของผู้ใฝ่ในธรรม และคณะผู้จัดทำ ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น ทั้งที่เป็นทั้งที่เป็นญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น