วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

คำคมจาก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Quotes from Al Bert I. F Stein.

A human being is a part of a whole, called by us -universe-, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest…a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison of us, restricting us to our personal desires and to affection for a few things nearest to us. Our tasks must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.

มนุษย์คนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่เราเรียกว่า เอกภพ เป็นส่วนเสี้ยวที่ถูกจำกัดด้วยอวกาศและเวลา เขาได้รับประสบการณ์ด้วยตัวเขาเองเป็นความคิดและความรู้สึกที่กันออกจากส่วน ที่เหลือ นั่นก็คือ มายาคติเชิงการเห็นชนิดหนึ่งจากความรู้สึกนึกคิดของเขาเอง มายาคตินี้เป็นคุกชนิดหนึ่ง จำกัดเราให้อยู่แต่ความปรารถนา ความรักใคร่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจำนวนน้อย ภาระของเราคือการปลดปล่อยตัวเราเองจากคุกชนิดนี้โดยขยายขอบฟ้าของเมตตาจิต ให้ครอบคลุมทุกสรรพชีวิต และธรรมชาติทั้งหมดในความงามของมัน


A person starts to live when he can live outside himself.
บุคคลจะเริ่ม มีชีวิตที่แท้จริง
ก็ต่อเมื่อเขาสามารถดำเนินชีวิตภายนอกตัวเขา


Gravity is not responsible for people falling in love.
แรงโน้มถ่วงไม่รับผิด ชอบสำหรับคนที่ตกหลุมรัก


Sometimes one pays most for the things one gets for nothing.
บางครั้งคนเราก็ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อสิ่งที่ไร้ค่า

Weakness of attitude
becomes weakness of character.
ทัศนคติที่อ่อนด้อยนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่อ่อนแอ


I never think of the future.
It comes soon enough.
ข้าพเจ้าไม่เคย คิดถึงอนาคต
เพราะมันมาถึงด้วยความเร็วสูง


There are only two ways to live your life.
One is as though nothing is a miracle.
The other is as though everything is a miracle.
มีสองวิธีในการใช้ชีวิต คือ
ทางหนึ่งไม่มีอะไรมหัศจรรย์เลย
กับอีกทาง
ทุกสิ่งล้วน มหัศจรรย์


I’m like a run-down old car – something is wrong in every corner,
but life is still worthwhile as long as I can still work.
ตอนนี้ข้าพเจ้าก็เหมือนรถเก่าๆ ที่เสื่อมถอยลงคันหนึ่ง มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติไปทุกซอกมุม แต่ชีวิตยังทรงคุณค่าตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังคงทำงานอยู่

Look deep, deep into nature,
and then you will understand everything better.
จง มองให้ลึกลึกลงไปในธรรมชาติ แล้วเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น


These thoughts did not come in any verbal formulation.
I rarely think in word at all.
A thought comes, and I may try it express it in words afterward.
ความคิดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรูปของถ้อยคำ ข้าพเจ้าไม่ค่อยคิดเป็นถ้อยคำ
เมื่อเกิดความคิดขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงพยายามอธิบายด้วยถ้อยคำในภายหลัง

I no quite certainly that
I myself have no special talent; curiosity, obsession and dogged endurance, combined with self criticism, have brought me to my ideas.
ข้าพเจ้าไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษอะไร ข้าพเจ้าเพียงแต่มีความกระหายใคร่รู้อยู่เสมอ ทุ่มเทให้กับสิ่งที่อยากรู้ พากเพียรอย่างทรหด และสำรวจวิจารณ์ความรู้ของตัวเองเป็นประจำ ปัจจัยเหล่านี้คือที่มาของแนวคิดต่างๆ ของข้าพเจ้า


When a blind beetle crawls over the surface of the globe, he doesn’t realize that the tract he has covered is curved.
I was lucky enough to have spotted it.
เมื่อแมลงคลานไปตามพื้นผิวโลก
เค้าไม่มีโอกาสได้รับรู้ ว่าทางเดินของเค้าที่แท้จริงแล้วเป็นผิวโค้ง
ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้รู้


Joy in looking and comprehending is nature's most beautiful gift.
ความ สนุกในการค้นคว้าและทำความเข้าใจคือของขวัญอันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติ


It conflicts with one’s scientific understanding
to conceive of a thing which acts but cannot be acted upon.

มันขัดความเข้าใจทาง วิทยาศาสตร์ของใครก็ตาม
ที่จะนึกจินตนากรรมสิ่งที่กระทำ
แต่ไม่ สามารถถูกกระทำ


Two things inspire me to awe –
the starry heavens above
and the moral universe within.
มีสองสิ่งที่บันดาล ใจให้ข้าพเจ้าเกรงขาม
คือ ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว และเอกภพของศีลธรรมภายใน


Curiosity has its own reason for existing.
ความอยากรู้อยากเห็น
มีเหตุผลของมันเอง

Two things are infinite:
the universe
and human stupidity
and I'm not sure about the universe.
มีสองสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด คือ
เอกภพ กับ
ความโง่เขลาของมนุษย์
แต่เอกภพนั้นข้าพเจ้าไม่แน่ใจนัก


Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen .
สามัญ สำนึก
คือ ชุดสะสมของอคติที่ได้มาตอนอายุ 18 ปี


Any intelligent fool
can make things bigger,
more complex,
and more violent.
It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move on the opposite direction.
ผู้มีความรู้แต่โง่เขลา
มักทำใน สิ่งที่ใหญ่โตโอฬาร สลับซับซ้อน และรุนแรง
ต้องใช้ปัญญาเยี่ยงอัจฉริยะ จึงจะเดินไปในทิศทางตรงข้ามได้


Great spirits have often encountered violent opposition from -weak minds- .
จิตวิญญาณที่ยิ่ง ใหญ่มักเผชิญการต่อต้านอย่างรุนแรงจาก จิตใจที่อ่อนด้อย


It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative.
สุดยอด ศิลปะของการสอน
คือการปลุกให้สนุกในการสร้างสรรค์


I never teach my pupils;
I only attempt to provide the conditions in which they can learn.
ข้าพเจ้าไม่เคยสอนลูกศิษย์
ข้าพเจ้าเพียงแต่สร้าง บรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้


Never regard study at a duty,
but as the enviable opportunity to learn to know the liberating influence of beauty in the realm of the spirit for your own personal joy and to the profit of the community to which your later work belongs.
จงอย่าถือว่าการศึกษาคือหน้าที่
แต่เป็นโอกาส อันดีในการพัฒนาอาณาจักรจิตวิญญาณภายในเพื่อเสรีภาพของเราเอง
และเพื่อ สังคมการทำงานที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในอนาคต


The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives.
การแสวงหาความจริงและความงามเป็น กิจกรรมที่ทำให้เราสามารถ
เป็นเด็กได้ตลอดชีวิต


Do not worry about your difficulties in Mathematics.
I assure you mine are still greater.
อย่ารู้สึกกังวลเกี่ยวกับความยากของวิชาคณิตศาสตร์…จน ถึงทุกวันนี้ ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่าคณิตศาสตร์ยังคงเป็นเรื่องยากยิ่งสำหรับข้าพเจ้า


If you know what have you done,
it doesn’t a research.
ถ้ารู้ว่า สิ่งที่เรากำลังทำคืออะไร
คงไม่เรียกว่างานวิจัย


The truth of a theory is in your mind, not in your eyes.
ความจริงแท้ของทฤษฎี อยู่ภายในจิตใจ ไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่มองเห็น


Knowledge is not wisdom.
ความรู้ไม่ใช่ปัญญา

1 ความคิดเห็น: